A. (Annet) Koopsen

A. (Annet) Koopsen

Advocaat
  • Telefoonnummer: 072 - 512 22 13
  • Email: koopsen@oudegrachtadvocaten.nl
  • Ervaring: 15+

Over Annet Koopsen

Na haar studie psychologie (kandidaats) en rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam is advocaat Annet Koopsen werkzaam geweest bij de Stichting Rechtsbijstand Asiel en het Bureau voor Rechtshulp te Amsterdam. Sinds 2004 is zij advocaat en sinds 2007, als advocaat werkzaam bij Oudegracht Advocaten & Mediators te Alkmaar.

Kwalitatief goede rechtsbijstand aan de meest kwetsbare groepen in de samenleving, het in begrijpelijke taal uitleggen van vaak ingewikkelde juridische problemen en het proberen om problemen waar het kan buiten de rechter om te regelen, alles om uw belangen te behartigen, dat is waar Annet voor gaat. Nu de maatschappij steeds ingewikkelder wordt en er steeds meer mensen buiten de boot dreigen te vallen is een goede, betaalbare advocaat steeds harder nodig.

Annet Koopsen staat al jaren slachtoffers van mensenhandel bij zowel bij de strafrechtelijke als bij de verblijfsrechtelijke procedure, indien het buitenlandse slachtoffers betreft. Tevens is zij verbonden aan het Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel ( ACM) en het Prostitutie- en Gezondheidscentrum ( P&G 292) te Amsterdam.

Zij geeft over dit onderwerp les in zowel binnen- als buitenland.

Annet draait mee in het zogenaamde Jos-piket (Juridische Ondersteuning Slachtoffers) in Noord-Holland, waarbij aan slachtoffers van zedendelicten in een vroeg stadium een advocaat wordt toegevoegd. Zij staat hen bij in de strafrechtelijke procedure en dient namens hen een vordering benadeelde partij in.

Annet Koopsen is tevens gespecialiseerd in het reguliere vreemdelingenrecht. Zij doet o.a. procedures over voortgezet verblijf na verbreking van huwelijk en relatie, met name ook in geval van huiselijk geweld en eer gerelateerd geweld, gezinshereniging en visa kort verblijf.

Specialisaties

Vreemdelingenrecht
Slachtofferrecht
Slachtoffers mensenhandel
Slachtoffers ernstige gewelds- en zedendelicten

Huidige Lidmaatschappen en nevenfuncties

Heeft u vragen of wilt u advies?