A. (Arno) van Deuzen

A. (Arno) van Deuzen

Advocaat
 • Telefoonnummer: 072 - 512 22 13
 • Email: vandeuzen@oudegrachtadvocaten.nl

Over Arno van Deuzen

Binnen het individuele arbeidsrecht legt Arno van Deuzen zich met name toe op ontslagrecht, schending van de privacy van de werknemer en de reïntegratie van de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer.

De toegang tot het recht moet voor iedereen toegankelijk zijn. Goede rechtshulp hoeft niet duur te zijn. Advocaat Van Deuzen koppelt goede kwaliteit aan een goede oplossing en een redelijke prijs. Oftewel: “If you think it`s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur’.

Een luisterend oor, een open mind, gepaard aan inhoudelijke diepgang. Voor Advocaat Van Deuzen is maar een principe leidend en dat is uw belang. Aardig als het kan, hard als het moet. Soms procederen, maar ook zeker kijken of een regeling in der minne mogelijk is. Immers soms heeft u meer aan een oplossing op korte termijn dan aan een juridisch oordeel op de lange(re) termijn. Wilt u echter een principiële uitspraak (van de rechter), ook dan vindt u Advocaat Van Deuzen aan uw zijde.

Rechtsgebieden

Arbeidsrecht
Sociaal-zekerheidsrecht
Toeslagen van de Belastingdienst, zoals zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag
Geschillen in kader Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
WLZ (Wet Langdurige Zorg)
PGB (Persoonsgebonden budget)

Rechtsgebiedenregister

Arno van Deuzen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Arbeidsrecht
 1. Medezeggenschap
 2. Collectief ontslag
 3. Pensioenen
 4. Internationaal arbeidsrecht
 • Sociaal-zekerheidsrecht
 1. Werknemersverzekeringen
 2. Volksverzekeringen
 3. Sociale voorzieningen
 4. Internationaal (arbeids)recht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Een aantal spraakmakende zaken, die door hem behandeld zijn.

Huidige Lidmaatschappen en nevenfuncties

Heeft u vragen of wilt u advies?