Vreemdelingenrecht

Vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht heeft betrekking op situaties waarbij men in Nederland wil komen wonen, werken, studeren of verblijven bij familie. De Nederlandse overheid hanteert een toelatingsbeleid voor vreemdelingen die naar Nederland willen komen. Dit toelatingsbeleid wordt bepaald door de Nederlandse Vreemdelingenwet. Oudegracht Advocaten & Mediators heeft uitgebreide expertise en ervaring op het gebied van vreemdelingenrecht.

Procedures waarmee u te maken kunt krijgen:

  • Visumprocedures
  • Verblijfsvergunning
  • Legaliseren van documenten
  • Machtiging tot voorlopig verblijf (MVV)
  • Naturalisatie
mr. A. (Annet) Koopsen

Heeft u vragen of wilt u advies?