Indexering alimentatie 2022

Indexering alimentatie 2022
Voor ouders of ex echtgenoten die een kinderalimentatie of partneralimentatie ontvangen is het nuttig om te weten dat de bedragen met ingang van 1 januari 2022 verhoogd kunnen worden met 1,9%. Dit is het door de overheid vastgestelde indexeringspercentage.
Als dit door de betaler van de (kinder-)alimentatie wordt vergeten is het verstandig de betrokkene er even op te wijzen.
Het is een verplichting die in principe voor iedereen geldt. Dit is wettelijk vastgesteld.