Bestuurs(proces)recht

Bestuurs(proces)recht

Het bestuursrecht bepaalt welke bevoegdheden, rechten en plichten de overheid heeft (Rijk, Provincie, Gemeenten, Waterschappen etc.) en bevat normen voor het handelen van het bestuur. Het bestuursrecht is dat deel van het recht dat de relatie tussen bestuur en burger beheerst. 

Wat kunnen wij voor u doen

Bij Oudegracht Adocaten & Mediators kunnen wij u o.a. adviseren en ondersteunen bij vragen en geschillen op het gebied van:

 
  • Het toekennen van subsidies en uitkeringen
  • Beroepsprocedure/ hoger beroepsprocedure inzake uitkeringen
  • Het verzoeken om voorlopige voorziening bij de Voorzieningenrechter
  • Handhaving (bestuurlijke boete, een last onder bestuursdwang/dwangsom)
  • Vreemdelingenzaken
mr. A. van Deuzen

Heeft U vragen of wilt u advies?