Straat- & Contactverboden

Straat- & Contactverboden

Stalkers zijn vaak ex-partners die niet kunnen accepteren dat de relatie is beëindigd. Er zijn echter ook slachtoffers die lastig worden gevallen door iemand die zij niet kennen. Slachtoffers ervaren stalking als een ernstige inbreuk op de kwaliteit van hun leven en een aantasting van hun veiligheid.

Indien u stelselmatig lastig wordt gevallen en overleg bijvoorbeeld met behulp van de wijkagent de situatie niet verbetert, kan uw advocaat door middel van een kort geding een straat- en of contactverbod vorderen. 

Omdat stalking een strafbaar feit is, kunt u de dader daarnaast eventueel in overleg met uw advocaat aangifte doen. 

mr. H. (Hannah) Ruder
mr. J.A. (Joke) van der Lem

Heeft U vragen of wilt u advies?