Contractenrecht Of Verbintenissenrecht

Contractenrecht Of Verbintenissenrecht

Als ondernemer maakt u vele afspraken die van belang zijn voor uw onderneming. Denk bijvoorbeeld aan de overeenkomst tot levering van producten en diensten. U schakelt bijvoorbeeld een advocaat in (een dienst, een overeenkomst tot een opdracht) met bijbehorende algemene voorwaarden. U gaat een samenwerkingsverband aan met uw zakelijke partners, denk hierbij bijvoorbeeld aan een franchiseovereenkomst of een V.O.F-contract. 

(Semi)overheden gaan ook vele contracten aan met onder andere bedrijven die de ketering verzorgen, het kantoor schoonmaken, ervoor zorgen dat het ICT-systeem optimaal werkt, voor beveiliging van het kantoor verzorgen tot de aannemer die uiteindelijk projecten in de openbare ruimte voor de (semi)overheid realiseert.

Als particulier sluit u in uw dagelijkse leven ook zakelijke overeenkomsten af, denk bijvoorbeeld aan het inschakelen van een aannemer die uw tuin aanlegt, u gaat een overeenkomst aan met een internetprovider, u koopt een nieuwe auto, u koopt een vakantiewoning die u vervolgens van plan bent te gaan verhuren, wat als er in al deze gevallen geschillen ontstaan omdat één partij de afspraken niet nakomt? Wie draait er in dat geval op voor de ontstane schade? Welke algemene voorwaarden zijn bij de overeenkomst van toepassing? Welke regels gelden er als u via internet een overeenkomst aangaat zonder de contractpartij fysiek te hebben gezien en gesproken (overeenkomst op afstand). Welke mogelijkheden zijn er? Kunt nakoming vorderen? Kunt u beslag laten leggen? Kunt u goederen van de wederpartij houden tot deze tot betaling overgaat (retentierecht) ? Is ongedaan maken van de overeenkomst een betere optie? Kiest u voor vernietiging of ontbinding van de overeenkomst? Kan de overeenkomst worden vernietigd? Was er überhaupt sprake van een overeenkomst als u de afspraken alleen mondeling hebt gemaakt? Wat als iemand zegt dat hij/zij namens u optreedt en namens u een overeenkomst aangaat? Is die overeenkomst dan op een rechtsgeldige manier tot stand gekomen? Wat is de positie van een consument ten opzichte van een professioneel bedrijf als het om een overeenkomst gaat? Wat kunt als professionele partij het beste doen indien uw (potentiële opdrachtgever) zijn algemene voorwaarden laat prevaleren?

mr. F.J.J. (Frans) Baars
mr. I.C (Indira) Andréa
mr. J.G. (Jaap) Burgers

Heeft U vragen of wilt u advies?