Wat doe je als je werkgever niet betaalt?

Als jouw werkgever je toch niet betaalt, kun je het loon waar je recht op hebt wel claimen van je werkgever. In het ergste geval gaat je werkgever failliet. UWV betaalt dan (een deel van) je achterstallig salaris.

Je moet in beide gevallen wel kunnen aantonen waar je recht op had. Daar gaat het soms mis voor de werknemer omdat die niet (meer) beschikt over de juiste stukken.

Daarom hierbij wat praktische tips:
  1. Loonstroken zijn tegenwoordig vaak alleen digitaal bereikbaar via een account. Zorg dat je ze downloadt of print voor het geval je onverwachts geen toegang tot het account meer hebt.
  2. Zorg dat je beschikt over stukken waaruit blijkt wat je saldo van vakantiedagen en overuren is.
  3. Als je meer uren werkt dan je contracturen, is het handig bewijs van die meeruren te hebben. Het is altijd slim om je werkgever de gewerkte uren af te laten tekenen.  Doet hij dat niet, dan kun je bijvoorbeeld je urenstaat kopiëren, of kopieën van roosters maken zodat je later kunt aantonen dat je ingeroosterd was/gewerkt hebt. Of bewaar oproepen per mail of app.  NB! Alleen een notitie uit jouw agenda is niet voldoende
  4. Bewaar kopieën van de declaraties die je hebt ingediend.
  5. Het is goed als je je werkgever eerst mondeling aanspreekt als je salaris niet is betaald, maar bevestig het gesprek per mail zodat je kunt aantonen dat je aangedrongen hebt op betaling van salaris. Sowieso is het handig om afspraken tussen jou en je werkgever schriftelijk te bevestigen.

Als je werkgever niet heeft betaald, moet je daarna toch blijven werken.

Betaalt je werkgever na twee keer aanspreken nog niet? Neem dan contact met ons op

Tel: 072-5122213
E-mail: info@advocatenkantooroudegracht.nl