Gaat jouw werkgever failliet?

Aan alle werknemers:  de overheid helpt werkgevers om deze lastige periode door te komen door 90% van de loonkosten over te nemen.  Laten we hopen dat dit genoeg is en dat jouw werkgever jou kan blijven betalen.

Lees hier wat jouw rechten en plichten als werknemer zijn en wat praktische tips.

Als jouw werkgever failliet is, zegt de curator jouw arbeidsovereenkomst op.

Je kunt daarna een faillissementsuitkering aanvragen bij het UWV. De curator legt jou uit hoe je dat moet doen. Op de site van UWV vind je hier ook informatie over.

Wat betaalt UWV?
  • Het loon dat je nog tegoed hebt over maximaal 13 weken voor de opzegdatum. Bijvoorbeeld achterstallig loon, overuren, onkostenvergoeding, het bedrag dat je in deze periode heeft opgebouwd voor een dertiende maand, atv/adv-dagen en ook bonussen die je in de 13 weken hebt opgebouwd.
  • Vakantiegeld, niet afgedragen pensioenpremies en bijdragen aan het tijdspaarfonds over maximaal 1 jaar voor het einde van het dienstverband.
  • Vakantiedagen die je open hebt staan met een maximum van wat je in 1 jaar op kunt bouwen.
  • Het loon over de opzegtermijn tot maximaal 6 weken na de opzegdatum. NB! UWV betaalt maximaal 150% van het maximumdagloon. Op dit moment is het maximum dat UWV per maand overneemt  € 7.154,01 bruto.

Je hebt na ontslag vanwege faillissement geen recht op een transitievergoeding.

Normaalgesproken betaalt UWV op zeer korte termijn een voorschot op de uitkering. De beslissing over het uiteindelijk over te nemen bedrag kan enkele maanden op zich laten wachten.

UWV bepaalt aan de hand van de administratie van je werkgever wat er uitbetaald wordt. Zorg dus dat die administratie altijd op orde is. Geef tijdig aan je werkgever aan als de verlofadministratie niet klopt of je niet het juiste aantal uur uitbetaald hebt gekregen.

Als je het niet eens bent met die definitieve beslissing, kun je binnen 6 weken na ontvangst van die beslissing bezwaar maken.

Wat gebeurt er tijdens de opzegtermijn?

Het UWV bepaalt wanneer je dienstverband eindigt. Je krijgt die brief kort na aanvraag van de faillissements-uitkering.

Als de curator dat aan je vraagt, moet je blijven werken totdat je dienstverband is afgelopen. Hij kijkt namelijk of het misschien mogelijk is om het bedrijf door te starten.

Wat gebeurt er na de opzegtermijn?
  • Normale WW-uitkering

Als je na afloop van de opzegtermijn geen nieuwe baan hebt of een baan met lager aantal uren en minder loon, dan kunt je een ‘normale’ WW-uitkering aanvragen bij UWV.

UWV beoordeelt of je daar recht op hebt. Normaalgesproken heb je daar recht op als je in de 36 weken voor het faillissement 26 weken hebt gewerkt. UWV heeft goede informatie op de site staan over je recht op en de hoogte en duur van je  WW-uitkering.

  • Doorstart bedrijf

Als je bedrijf na faillissement een doorstart maakt, mag degene die het bedrijf voortzet kiezen wie hij een nieuw contract aanbiedt. Hij mag jou andere arbeidsvoorwaarden aanbieden dan die je had.

Let op dat het UWV van je verwacht dat je passend werk accepteert. Doe je dat niet, dan kan je geen ‘normale’ WW-uitkering krijgen. Passend werk is in dit geval werk dat soortgelijk is aan het werk dat je deed en waarmee je per uur tot 70% van je oude uurloon kunt verdienen.

Kleine troost is dat je oude dienstjaren wel meegenomen worden. Die dienstjaren spelen een rol bij de vraag of je al dan niet een contract voor onbepaalde tijd hebt en bij ontslag bij de nieuwe werkgever; je transitievergoeding wordt berekend op al je dienstjaren.

Add your Comment