Bewind / Curatele / WSNP

Bewind / Curatele / WSNP

Bewind /mentorschap/ curatele

Op deze terreinen bent u meestal afhankelijk van de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Die is niet altijd mogelijk.

Als u inhoudelijk verweer wilt voeren tegen een verzoek om onderbewindstelling, mentorschap of curatele kunnen wij u helpen.

Staat u onder bescherming van een bewindvoerder, mentor of curator en bent u niet tevreden, dan wordt er van u verwacht dat u zelf een verzoek bij de kantonrechter kan indienen, desnoods met hulp van familie, een maatschappelijk werker of een begeleider uit een zorginstelling.

WSNP

In geschillen die gaan over schuldsanering kunnen wij u helpen als de gemeente uw aanvraag voor schuldhulpverlening afwijst. En wij kunnen u in sommige gevallen bij de rechtbank helpen in gerechtelijke procedures die gaan over de WSNP. Bijvoorbeeld als u bij de rechtbank een wijziging van de WSNP-termijn wilt verzoeken, of als u bij de rechtbank verweer wilt voeren tegen een tussentijdse beëindiging of een beëindiging zonder schone lei.

Wij kunnen in ieder geval helpen als hoger beroep moet worden ingesteld tegen:

  • afwijzing van toelating tot de WSNP
  • een beschikking van de rechter-commissaris op grond van de WSNP
  • wijziging van de WSNP-termijn
  • een tussentijdse beëindiging van de WSNP of beëindiging zonder schone lei
 

Let op: de termijn voor het instellen van hoger beroep is maar 8 dagen, vanaf het moment dat de rechtbank de beslissing heeft genomen. Die beslissing wordt vaak aan het einde van de zitting, mondeling gegeven. Wacht u dan niet totdat u de beslissing op papier heeft ontvangen, maar maakt u direct een afspraak met ons kantoor!

mr. F.J.J. (Frans) Baars
mr. J.A. (Joke) van der Lem

Heeft u vragen of wilt u advies?