Internationaal privaatrecht

Internationaal privaatrecht

In familierechtkwesties behandelen wij ook zaken met een internationaal karakter.

mr. H. (Hannah) Ruder
mr. I.C. (Indira) Andréa
mr. B. (Britt) Schoonewil

Heeft u vragen of wilt u advies?