Recht voor de psychiatrische patiënten

Recht voor de psychiatrische patiënten


Als u binnen de GGZ te maken krijgt met verplichte zorg of een gedwongen opname dan heeft u recht op hulp van een advocaat.

Die hulp is gratis. Als u nog geen advocaat heeft dan wordt er een advocaat die op dat gebied gespecialiseerd is voor u ingeschakeld. Dat gaat via de Raad voor Rechtsbijstand. Binnen ons kantoor zijn dat mr. F.J.J. (Frans) Baars en mr. J.A. (Joke) van der Lem.

Bent u in een gesloten instelling opgenomen of om een andere reden niet in staat om naar de advocaat toe te gaan dan komt deze bij u.

De advocaat is deskundig, integer en het contact met uw advocaat is vertrouwelijk. Deze vertegenwoordigt u bij de rechtbank, komt voor uw belangen op en werkt onafhankelijk van de rechtbank en de GGZ.


mr. F.J.J. (Frans) Baars

mr. J.A. (Joke) van der Lem